ПУБЛІЧНИЙДОГОВІР (ОФЕРТА) купівлі-продажу квитків на захід

Цей документ (далі - «Оферта») є офіційним публічною пропозицією Організаторів укласти договір купівлі-продажу квитків на захід на зазначених нижче умовах, відповідно до ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України.

Договір укладається між вами (користувачем сайту http://moonstudio.com.ua/mmga або покупцем квитків, пропонованих на сайті) і - Організатором. У цьому документі «Організатор» - ФОП Андрєєв Дмитро Володимирович. Реквізити безпосереднього постачальника послуг (боку укладеного договору) фіксуються в виставленому покупцеві рахунку електронному інвойсі платіжної системи. Пропозиція до укладення договору адресовано необмеженому колу фізичних осіб (далі - Покупець).

Прийняти пропозицію до укладення договору може будь-яка дієздатна особа, зацікавлена у відвідуванні заходу Організатора та досягла 18-річного віку. Відносини сторін регулюються цим договором і застосовними положеннями законодавства України.

1. ВИЗНАЧЕННЯ
«Организатор» – субъект хозяйствования, который занимается организацией мероприятия, а также бронированием, реализацией и оформлением Билетов на Мероприятие;

«Покупатель» - физическое лицо (лица), которое приобретает билет на Мероприятие на условиях настоящей оферты. «Мероприятие» –Конференция для маркетологов Make marketing great again», которое проводится 09 апреля 2020 года, по адресу: город Киев ул. Владимирская 49А, бизнес конференц-холл INVERIA. Посещение мероприятия возможно только по предъявлению Билета в электронном или печатном виде.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
2.1. Справжня оферта регламентує умови і порядок продажу квитків і зобов'язання, що виникають у зв'язку з цим у Організатора та Покупця.
2.2 Продаж Квитків Покупцеві відбувається на умовах цієї Оферти і лише в разі її повного і беззастережного акцепту. Частковий акцепт, а так само акцепт на інших умовах не допускається. Оплата Покупцем квитка на запропонованих у цій Оферті умовах, свідчить про повне і беззастережне акцепт оферти (укладенні договору).
2.3. Організатор має право в будь-який час вносити зміни в справжню Оферту, але, в будь-якому випадку, такі зміни публікуються і доводяться до загального відома, розміщенням тексту оферти в новій редакції, публікацією нової редакції Пропоновані можливості на сайті Організатора в мережі Інтернет за адресою http://moonstudio.com.ua/mmga. Замовлення і оплата квитка після внесення змін до тексту Пропоновані можливості означає акцепт оферти з урахуванням внесених змін.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Предметом цієї Оферти є купівля-продаж квитків на Захід. Організатор самостійно відповідає за належне проведення заходу та надання електронного квитка Покупцеві.
4. АКЦЕПТ ОФЕРТИ
4.1. До здійснення акцепту оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.
4.2. Ухвалення Покупцем положень цієї Оферти здійснюється шляхом оплати квитка.
4.3. Повна оплата замовлення (квитків) Покупцем, означає повне і беззастережне прийняття Покупцем всіх умов оферти без будь-яких вилучень і (або) обмежень, і рівносильно висновку письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

5. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ
5.1.Покупатель має право здійснити оплату Квитків тільки онлайн через модуль оплати на сайті http://moonstudio.com.ua/mmga.
5.2.Платеж визнається вчиненим в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок IBAN UA42 300711 00000 26003052629420 Організатора.
5.3.Покупатель зобов'язаний використовувати банківську карту, випущену на ім'я Покупця.

6. ПЕРЕДАЧА КВИТКІВ
6.1. Після отримання оплати, Організатор направляє на електронну пошту покупця, зазначену при оформленні замовлення, лист з електронним Квитком, який необхідно пред'явити адміністрації при вході на Захід в електронному або друкованому вигляді. Квиток дає право на відвідування Заходи особам, зазначеним у замовленні.

7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. Безумовний повернення номінальної ціни Квитка Покупцеві здійснюється лише в разі скасування Заходу. Повернення комісій платіжних систем і банків Організатором не проводиться.
7.2. Для оформлення повернення Покупець звертається в службу підтримки клієнтів за телефонами або електронною поштою, вказаними у договорі.
7.3. Організатор гарантує повне або часткове повернення коштів Замовнику в разі отримання письмового повідомлення Покупця про відмову/неможливості взяти участь у Заході. Сума повернення і утримань залежить від часу звернення Покупця за поверненням, якщо Покупець звернувся за поверненням: (
а) не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати початку заходу – Організатор робить повний повернення номінальної вартості квитка; (
б) від 45 (сорока п'яти) до 20 (двадцяти) календарних днів до дати початку Заходу – Організатор робить часткове повернення грошових коштів, в розмірі 50 (п'ятдесят) % номінальної вартості квитка; (в) менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати початку Заходу – повне або часткове повернення грошових коштів не здійснюється, а така відмова вважається порушенням умов договору.
7.4. У разі відмови Покупця з порушенням термінів або встановленого порядку відмови від відвідування заходу, повне або часткове повернення грошових коштів не здійснюється, а така відмова розцінюється як порушення умов договору.
7.5. Здійснюючи оплату, Покупець підтверджує і погоджується з тим, що порядок і підстави повернення вартості Квитка доведені до нього, повністю йому відомі і зрозумілі.

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН


8.1. Покупець має право:
8.1.1. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявних категоріях Квитків (Пакетах участі), правилах відвідування Заходу та іншої інформації про подію, яку має Організатор.
8.1.2. Направляти відгуки про роботу Організатора по контактам Організатора.

8.2. Покупець зобов'язаний:
8.2.1. Детально ознайомитися з усіма умовами даної Оферти до моменту оплати Квитка, а також ознайомитися з правилами проведення заходу.
8.2.2. При оформленні Замовлення надати необхідну достовірну, точну та повну інформацію про зазначених у замовленні учасників. Покупець несе відповідальність за неповнолітніх дітей, в інтересах яких він набуває Квитки.
8.2.3. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Організатору (його співробітникам). Покупець визнає, що не має жодних претензій до Організатора та його співробітникам за некоректно оформлений ним самостійно Замовлення, так як сам не переконався в його коректності.
8.2.4. Відвідуючи Захід, Покупець погоджується з Правилами проведення Заходу.
8.2.5. Оплатити у повному обсязі вартість квитка в установленому порядку.

8.3. Організатор має право:
8.3.1. Вимагати від Покупця дотримуватися всі процедури оформлення і оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті на сайті Організатора.
8.3.2. Проводити модифікацію програмного забезпечення сайту Організатора, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних недоліків, помилок і збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.
8.3.3. Встановлювати і змінювати номінальну вартість квитків в односторонньому порядку і в будь-який час.
8.3.4. Самостійно встановлювати зміст Заходу та регламент заходу (програму виступів), розміщуючи їх на сайті за адресою http://moonstudio.com.ua/mmga. Організатор залишає за собою право в будь-який момент доповнювати, змінювати програму конференції за власним розсудом.
8.3.5. Організатор має право вимагати від Покупця дотримання регламенту заходу і правил проведення заходу, а також виконання вимог пожежної безпеки, громадського порядку та інших загальнообов'язкових правил.
8.3.6. Відмовити Покупцеві у продажу Квитка або доступі на Захід, у разі порушення Покупцем умов Оферти і Правил проведення Заходу.

8.4. Організатор зобов'язаний:
8.4.1. Надавати Покупцю необхідну інформацію про Захід, його зміст, умови участі, категоріях і вартості квитків.
8.4.2.Надати Покупцеві інструкції для оформлення, оплати та отримання квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Організатор публікує на сайті http://moonstudio.com.ua/mmga.
8.4.3. Чи не використовувати персональні дані Покупця для розсилки матеріалів, що не мають відношення до продуктів і послуг Організатора та не передавати персональні дані третім особам.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, встановлених договором та чинним законодавством.
9.2. Організатор не несе відповідальності за невідповідність Заходи очікуванням Покупця і/або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.
9.3. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих їм своїх даних.
9.4. Організатор не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.
9.5. Якщо з якої-небудь причини Організатор не почне надавати послуги або послуги будуть надані з порушенням строків, відповідальність Організатора за допущене порушення договору Оферти обмежується виключно: - продовженням строків надання послуг або наданням послуг у нові терміни до повного виконання Організатором зобов'язань за Договором.
9.6. Сукупна відповідальність Організатора за цим договором, за будь-яким позовом або претензії обмежується сумою платежу, сплаченого Замовником на виконання цього Договору.
9.7. Організатор не несе відповідальності за збереження особистих речей і майна Покупця під час проведення Конференції.
9.8. Організатор не несе відповідальності за несприятливі наслідки, що виникли через порушення Замовником правил участі, правил пожежної безпеки та інших загальнообов'язкових правил.
9.9. Покупець несе відповідальність за заподіяння шкоди майну Організатора і майну третіх осіб, що знаходиться у місці проведення заходу.
9.10. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних, за даних умов, обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних і енергетичних мережах.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1.Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти і діє до повного виконання сторонами зобов'язань за Договором.
10.2.Договір може бути розірваний достроково, у випадках, встановлених чинним законодавством.

11. ПРЕТЕНЗІЇ, СПОРИ І ПОРЯДОК ЇХ ВИРІШЕННЯ
11.1. Всі претензії, що виникають у зв'язку з договором, укладеним на умовах цієї Оферти, повинні бути заявлені в письмовому вигляді протягом десяти днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії Організатором не розглядаються.
11.2. Всі суперечки, що виникають при виконанні цього Договору, вирішуються сторонами шляхом переговорів. У разі якщо суперечки не врегульовані шляхом переговорів, вони вирішуються відповідно до чинного законодавства України, за місцезнаходженням Організатора.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на сайті за адресою http://moonstudio.com.ua/mmga.
12.2. Якщо будь-яка з умов Пропоновані можливості стає недійсним або суперечить чинному законодавству, такий стан замінюється аналогічним, максимально відповідає початковим намірам Сторін. Недійсність окремих положень Пропоновані можливості не тягне недійсності Договору в цілому.
12.3. По закінченню дії Договору, Сторони забезпечують належне зберігання стала їм відома у процесі виконання зобов'язань конфіденційної інформації та інших відомостей обмеженого поширення протягом двох років, з дня укладення договору.

13. КОНТАКТИ ОРГАНІЗАТОРА
ФОП Андрєєв Дмитро Володимирович
+38 (073) 222 02 97
andreev@moonstudio.com.ua
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Контакти
Партнерство
З усіх додаткових питань, а також щодо співпраці, звертатися до:

Юлія Стрєлкова
+38(073) 222 02 97
Організатори
MOON Studio – креативна компанія, яка разом з клієнтом від створення стратегії до продашкну. Ми допомагаємо брендам запам'ятовуватись і впливати.
© MOONSTUDIO 2020

Made on
Tilda